2023 Yılı Stajyer Ücretleri

2023 Yılı Stajyer Ücretleri

2023 Yılı Stajyer Ücretleri

Stajyerlere ödenmesi gereken en az tutar, 2023 yılı asgari ücretine göre yeniden belirlenmiştir. 2023 yılı için stajyer ücretleri şu şekildedir:

 • 20’den az çalışanı olan iş yerleri için 1.276,02 TL
 • 20 ve daha fazla çalışanı olan iş yerleri için 2.552,04 TL
 • Mühendislik fakültesi öğrencileri için 2.977,38 TL
 • Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencileri için 4253,40 TL
 • Çırak ve aday çıraklar için 2.552,04 TL

Stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret ile devlet desteğine ilişkin şartlar şu şekildedir:

 • 20’den az çalışanı olan iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının en az yüzde 15’i.
 • 20 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30’u.
 • Mühendislik fakültesi öğrencileri için asgari ücretin net tutarının en az yüzde 35’i.
 • Çırak ve aday çırak statüsünde mesleki eğitim görenler için asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30’u.
 • Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencileri için asgari ücretin net tutarının en az yüzde 50’si.

Stajyer ücretlerine sağlanan devlet desteği ise şu şekildedir:

 • 20’den az çalışanı olan işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 2/3’ü devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • 20 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 1/3’üdevlet tarafından karşılanmaktadır.
 • Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine ödenecek ücretin tamamı için devletdesteği uygulanmaktadır.
Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits