BİLGİYİ VE TEKNOLOJİYİ İTHAL EDEN DEĞİL, İHRAÇ EDEN OLMAYI HEDEFLEDİK!

BİLGİYİ VE TEKNOLOJİYİ İTHAL EDEN DEĞİL, İHRAÇ EDEN OLMAYI HEDEFLEDİK!

BİLGİYİ VE TEKNOLOJİYİ İTHAL EDEN DEĞİL, İHRAÇ EDEN OLMAYI HEDEFLEDİK!

Günümüz iş dünyasında, sektörler gelişti, uzmanlıklar derinleşti. Geleceği görerek çağın koşullarına uymakta esnek olan, karar alma süreçlerinde çevik olan işletmeler ayakta kalıyor ve daha ileriye gidebiliyor.

İşletmeler; kendi uzmanlık alanlarında derinleşirken, karar alma süreçlerinde danışmanlık alma ihtiyacı duyuyor. Bu süreç akışında, verimliliği sağlamanın yolu “bağlantısal bütünsellik” kavramının kusursuz işlemesine bağlıdır. Bu bütünsellik için bilginin güvenirliliği ve hızı kadar, bilgiyi işleme kapasitesi de hiç olmadığı kadar önem kazanmaktadır. İşte bu sebeple; güvenilir bilgiyi teknolojiyle işleyen, esnek, çevik, yeni nesil bir danışmanlığa ihtiyaç olduğu ortadadır.

Tüzel kişilik isimleri ile de anlaşılacağı üzere, Benefits ve Rasyotek firmaları; faydayı, rasyonelliği, teknolojiyi ve global bakış açısını merkezine almaktadır. İsim manasına bakarak bile bu buluşmanın hiç de tesadüf olmadığı ortadadır.

Benefits ve Rasyotek; kuruldukları günden bu yana, her sektör ve her ilde bulunan binlerce işletmeye, 1 milyondan fazla dönem dosyasında 3 milyon çalışanı inceleyerek, hizmet verdiği işletmelere 20 milyar TL’ye yakın doğrudan kazanç sağlamıştır. Danışmalık kapsamında ise verimliliği arttıran birçok düzenleme ile işletmelerin kalkınmasında önemli görevler üstlenmiş referans kuruluşlar olmuşlardır. Bu ve bunun gibi başarılı tecrübelere sahip iki kuruluş, bilgi ve bilişim kabiliyetini birleştirerek, tecrübe ve dinamikliğiyle, geleceğin yeni nesil danışmanlığını başlatacak gerekli donanım ve kararlılığa sahiptir.

Bilgi ve bilgiyi işleme becerisinin bir araya geldiği bu buluşma ile hayata geçecek bu yeni nesil danışmanlık modeli, sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda rol model olacaktır. Buna inancımız tamdır.

Bilgiyi ve teknolojiyi ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olmamız için çalışma ve hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Rasyotek

Rasyotek