EYT Sonrası İşyeri Uygulamaları

EYT Sonrası İşyeri Uygulamaları

EYT Sonrası İşyeri Uygulamaları

EYT konusundaki düzenleme yasalaştıktan sonra işyeri uygulamaları ve karşılaşılabilecek durumlar ile ilgili alternatifler ve BENEFITS görüşü aşağıda belirtilmiştir.

EYT’li İşçinin Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Etmemesi Durumu

EYT’li işçi aylık bağlatmak için başvuracağını işverene iletir. İşveren, işçinin talebine istinaden SGK’dan emekli olabilir yazısı getirmesini talep
eder. EYT’li işçi istifa dilekçesi, SGK’nın yazısı ile birlikte kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunur.
SGK’nın yazısı işçi tarafından işverene sunulduktan sonra işveren “08- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” fesih koduyla işçinin işten çıkışını gerçekleştirir. EYT’li işçi SGK’dan aylık tahsis talebinde bulunur.

İşveren EYT’li işçiye kıdem tazminatı ve işçilik alacaklarının tamamını eksiksiz öder. İşveren bu ödemeleri arabuluculuk kanalıyla yapabilir.

EYT’li İşçinin Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Etmesi Durumu

EYT’li işçi aylık bağlatmak için başvuracağını işverene iletir. İşveren, işçinin talebine istinaden SGK’dan emekli olabilir yazısı getirmesini talep
eder. EYT’li işçi istifa dilekçesi, SGK’nın yazısı ile birlikte kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunur.
SGK’nın yazısı işçi tarafından işverene sunulduktan sonra işveren “08- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” fesih koduyla işçinin işten çıkışını gerçekleştirir. EYT’li işçi SGK’dan aylık tahsis talebinde bulunur. İşveren EYT’li işçinin işten çıkışın yapıldığı tarihin sonraki günü için sosyal güvenlik destek primine tabi olarak işe giriş bildirgesi düzenler. İşveren EYT’li işçiye kıdem tazminatı ve işçilik alacaklarının tamamını eksiksiz öder. İşçinin EYT sonrası dönem için yıllık izin hesabı ilk kez işe girdiği tarih baz alınarak hesaplanır.

İşçinin EYT için aylık bağlatmak talebiyle çıkışının yapıldığı tarihten en az bir yıl sonra kıdem tazminatı hak edecek bir biçimde işten ayrılması söz konusu olursa EYT için aylık bağlatmak nedeniyle çıkış yapılan tarihten son çıkış tarihine kadar geçen süre için son ücreti üzerinden ve o tarihteki kıdem tazminatı tavanı esas alınarak hesaplanan kıdem tazminatı işçiye ödenir.

EYT’li işçiye EYT nedeniyle işten çıkışının yapıldığı tarihte kıdem tazminatı ödenmez ve işçi ikinci kez kıdem tazminatına hak kazandırmayacak bir gerekçe ile işten ayrılırsa bu durumda ilk kez çalışmaya başladığı tarih ile EYT nedeniyle işten çıkışının yapıldığı tarihe kadar geçen süre için o tarihteki kıdeme esas ücreti ve kıdem tazminatı tavanı üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı, talep tarihine kadar mevduata uygulanan
en yüksek faiz ile güncellenerek ödenir.

EYT’li işçiye EYT nedeniyle işten çıkışının yapıldığı tarihte kıdem tazminatı ödenmez ve işçi ikinci kez kıdem tazminatına hak kazanacak bir gerekçe ile işten ayrılırsa bu durumda ilk kez çalışmaya başladığı tarih ile son çıkış tarihi arasındaki süre esas alınarak, son kıdeme esas ücreti ve o tarihteki kıdem tazminatı tavanı esas alınarak hesaplanan kıdem tazminatı kendisine ödenir.

Bu bilgiler çerçevesinde işyeri uygulamaları açısından önerimiz; İşverenin kendisine işten ayrılma talebi ile gelen EYT’li işçilerin işten çıkışını yapması, işyerinde EYT nedeniyle fesihler sonrası durumu değerlendirerek yeni iş sözleşmesi imzalama kararını vereceğini ve bu kararı kendilerine ileteceğimi bildirmesidir. Bu bildirim sonrasında kıdem tazminatının tam ve eksiksiz olarak ödenmesi sonrası işçinin
kıdem süresi sıfırlanmış olacaktır. Sonrasında birim amirinin işgücü ihtiyacı doğduğuna yönelik değerlendirmesi olursa bu değerlendirmeye istinaden EYT’li işçilerin bazıları ile yeni iş sözleşmesi imzalanması mümkündür.

Not: Uygulama önerisi genel bir öneridir. İşyerinin koşullarına göre farklı ve işyerine daha uygun uygulamaların geliştirilmesi mümkündür. Uygulama önerisi bu anlamda her koşulda geçerli ideal bir durumu ifade etmemektedir

Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits