İş Dünyası Profesyonelleri Neden Kurumsal Eğitimler Almalı?

İş Dünyası Profesyonelleri Neden Kurumsal Eğitimler Almalı?

İş Dünyası Profesyonelleri Neden Kurumsal Eğitimler Almalı?

Çağımız teknolojinin ve dijital dönüşümün etkilerini her alanda gördüğü gibi eğitim sektöründe de yoğun şekilde hissediyor. Dünyada uzun süredir ve ülkemizde de özellikle pandemi dönemi ile talep bakımından hız kazanan online eğitimler, kurumsal dünyanın da vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Bu gerçeklerden hareketle biz de yazımızda, iş dünyası profesyonellerinin kurumsal eğitime duyduğu ihtiyacın nedenlerini ve gelişen teknolojinin kurumsal eğitimleri nasıl kolaylaştırdığını inceleyeceğiz.

Kurumsal Eğitimler Neden Gerekli?

Günümüz kurumsal dünyasında ciddi bir yarış bulunmakta ve özellikle özel sektörde çalışanlar, kendilerini her an güncel bilgilerle yenilemeye, geliştirmeye, olası rekabet üstünlüğü kazanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kurumsal eğitimler çalışanlara organizasyonel yetkinlik kazandırırken çalışılan şirket ile çalışan arasındaki bağı güçlendirmekte, karşılıklı aidiyeti ve sadakati pekiştirmektedir.

Performans artışı anlamında da büyük öneme sahip kurumsal eğitimler sayesinde çalışanlar; sahip oldukları yeteneklerini güçlendirerek kendilerine olan güvenlerini pekiştirmekte ve çalıştıkları şirkete daha yüksek düzeyde katkı sunabilmektedirler. Şirketlerin üretkenliği ile de doğrudan bağlantılı bu durum, kurumsal eğitimlere önem veren şirketlerde vermeyenlere oranla ciddi bir üretkenlik farkı yaratmaktadır.

Eğitime Erişimde Teknolojinin Katkıları

Eğitim almak isteyen katılımcılar için seçeneklerin çoğalması ve çeşitliliğin artması muhakkak ki pozitif bir etki yaratmakta. E-learning, mobil uygulamalar, simülasyon ve webinarlar başta olmak üzere bilgiye ulaşmak her geçen gün daha kolay ve daha az maliyetli hale geliyor. Fayda-maliyet analizi yapan tüketici için birçok avantajı bulunan online öğrenme ortamları zaman ve mekândan bağımsız offline seçenekler; kurumsal dünyanın profesyonellerinin kendilerini geliştirmelerine destek sağlıyor.

Alanında Uzman Kişilerle Bağlantıda Kalmak

Günümüzde gerek öğrencilerin gerekse iş hayatındaki yetişkinlerin en büyük problemlerinden biri; zamanı yönetememek, özellikle metropollerde yaşayanlar için zamana yetişememektir. Hal böyle olunca bireyler; bilgi edinmek, uzmanlaşmak ve fark yaratmak istedikleri noktalarda her konunun uzmanına fiziki ortamlarda ulaşma imkanında değillerdir. Ne var ki kurumsal eğitimler, özellikle online olarak sunulduğunda sektörel bağlantı, uzmanlarla fikir alışverişi gibi fırsatlar; fiziki ortamlara kıyasla çok daha kolay ulaşılabilir oluyor.

Kurumsal Eğitimler Gider Değil Gelir Kalemidir!

Çalışanların kurumsal eğitimler almaları (özellikle şirketler tarafından buna teşvik edilmeleri, maddi-manevi desteklenmeleri) çalışanlar açısından kariyer gelişimleri için büyük öneme sahip olmasının yanında; şirketler için de nitelikli iş gücünü artırmak ve gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak orta-uzun vadede şirkete katkı sağlamak anlamına gelmektedir.

Mali işler departmanları gözünde gider kalemi olarak görülen eğitim bütçeleri orta ve uzun vadede bakıldığında şirkete ciddi bir katma değer sunması ile gelir hanesine yazılmalıdır. Verimlilik ile kendini gösterecek etkiler, ilerleyen zamanlarda kurum kültürüne dönüşen kurumsal eğitimler sayesinde şirketlerin karşısına karlılık olarak çıkacaktır.

Rasyotek Akademi İle Kurumsal Eğitimler

Rasyotek Akademi, şirketlerin ana iş kolları dışında kalan ve çalışanlara güncel gelişmeleri takip, mesleki yetkinlik, kişisel gelişim ve liderlik becerileri kazandıran eğitimleri ile 2015 yılından beridir fark yaratmakta; gerek bireysel gerek kurumsal eğitimlerdeki tecrübesi ve referansları ile göz doldurmaktadır.

Rasyotek Akademi içerisinde sunulan eğitimleri incelemek ve yeni eğitim başlıkları talep etmek için www.rasyotekakademi.com adresini ziyaret edebilir, akademi@rasyotek.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Rasyotek

Rasyotek