kurumsal eğitim

Kurumsal Başarıda Eğitimin Önemi

Pozitif yönlü davranış değişikliği oluşturmayı amaç edinen eğitim, kişinin doğumundan itibaren aralıksız devam eden bir süreci ifade eder. Doğumdan çocukluk ve ilk gençlik yıllarımıza kadar