Isınma Giderlerine Karşılık Çalışanlara Yapılacak İlave Ödeme

Isınma Giderlerine Karşılık Çalışanlara Yapılacak İlave Ödeme

Isınma Giderlerine Karşılık Çalışanlara Yapılacak İlave Ödeme

Isınma Giderlerine Karşılık Çalışanlara Yapılacak İlave 1.000 TL’lik Ödemenin Kıdem Tazminatı Hesaplamasına Dahil Edilip Edilmeyeceği Hususu

7420 sayılı Kanun kapsamında ısınma giderlerine karşılık çalışanlara yapılacak olan ilave 1.000 TL’lik ödemenin işyeri uygulaması haline dönüşmemesi adına, çalışana yazılı bir bilgilendirmede bulunulması gerekmektedir.

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı Kanun, Geçici 1.madde:
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000
Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

Bu bilgilendirmede yapılan ilave ödemenin 30.06.2023 tarihine kadar devam edeceği, 7420 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca yapıldığı, işverenin tek taraflı kaldırma hakkı bulunduğu ifade edilmelidir.
Ayrıca, BENEFITS’in konuya ilişkin bir diğer görüşü, bu süreçte gerçekleştirilecek ücret artışlarında ek ödemenin de dikkate alınmasını önlemek adına artışın yüzdesel olarak değil, rakamsal bir artış şeklinde yapılması veya oransal bir artış yapılacaksa ek ödemeye ilişkin bildirimde bu ödemenin ücret artışında dikkate alınmayacağının da bildirilmesi gerektiği yönündedir.


Diğer taraftan, ödemenin aylık yapılması nedeniyle süreklilik arz ettiği kabul edilebilecektir. Bu nedenle, ödeme kaldırılmadan yapılacak çıkışlarda kıdem tazminatına eklenmesi gerekebilecektir. Bunu engellemek adına kesin güvenceli olmasa da yapılan bildirimde toplam tutar belirtilip, tutarın 30.06.2023 tarihine kadar ücretlere eşit olarak yansıtılacağı ifade edilebilir.

Ayrıca, ilgili ödemenin sadece bu seneye özgü olarak verildiği vurgulanabilir. Ancak bu yöntemin seçilmesi halinde, 30.06.2023 tarihinden önce uygulamanın kaldırılması hakkı bulunmayacaktır. Bunun nedeni; tek seferlik toptan bir ödemenin taahhüt edilmesidir.

Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits