Kurumsal Başarıda Eğitimin Önemi

Kurumsal Başarıda Eğitimin Önemi

Kurumsal Başarıda Eğitimin Önemi

Pozitif yönlü davranış değişikliği oluşturmayı amaç edinen eğitim, kişinin doğumundan itibaren aralıksız devam eden bir süreci ifade eder. Doğumdan çocukluk ve ilk gençlik yıllarımıza kadar yoğun şekilde maruz kaldığımız eğitim, yalnızca okul ortamına ait bir olgu değildir ve yetişkinlik döneminde de devamlılık gösterir. Bu noktada profesyonel yaşamımız boyunca kendimizi geliştirmeye, değiştirip dönüştürmeye duyduğumuz ihtiyaç sebebiyle kurumsal başarıda eğitimin oldukça önem ifade ettiğini unutmamak gerekir.

Kurumsal Başarı İçin Eğitim Odaklılık

Kendi sektörlerinde fark yaratan kurumlara bakıldığında en değerli kaynaklarının insan olduğunun farkındalığında ve insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin odaklarında olduğunu gözlemliyoruz. Çalışanın motivasyonunu, sadakatini ve verimliliğini artıran kurumsal eğitim faaliyetleri; çalışanların kariyer basamaklarını daha öz güvenli çıkmalarını sağlarken kurumlara orta ve uzun vadede başarı ve dolayısıyla kârlılık sunmaktadır. Bir vizyon edinmiş ve bu vizyon doğrultusunda 360 derece stratejiler geliştiren kurumlar; çalışanlarının bilgi, beceri ve yeteneklerini doğru alanlara yönlendirmekle kalmıyor aynı zamanda onlarda bağlılık da oluşturuyor. Böylece turn over oranlarında ciddi düşüş yaşayan bu kurumsal firmalar; kurum hafızasını edinmiş ve mutlu iç müşteriler ile marka yaşam boyu değerlerini de artırıyorlar.

Şirketlerin Eğitim Faaliyetlerine Yatırımı

Çalışanlarına, sahip oldukları insan kaynağına değer veren şirketler; kurumsal eğitimler için bütçe ayırmaktan, yatırım yapmaktan geri durmuyor. Hal böyle olunca da bu şirketler; kendini sürekli yenileyen, geliştiren, gündemi ve günceli takip edip bakış açısını genişleten bir ekibe sahip oluyor. Kurumsal başarı ve sürdürülebilir katma değer için şirketlere düşen bu sorumluluk, yerine getirildiği ölçüde pozitif yönlü dönüşüm de son hızına ulaşıyor.

Kurumsal eğitimler ya da çalışan eğitimleri için kaynak ayırmayan şirketlere bakıldığında ise orta ve uzun vadede oluşturulması hedeflenen kurum kültürünün oluşturulamadığı görülmektedir. Kısa vadede yapılmaktan kaçınılan yatırım, ilerleyen dönemlerde ne yazık ki negatif etkilere, kârlılıkta düşüşe ve verimlilik kaybına sebep olmaktadır.

Rasyotek Akademi İle Kurumsal Eğitimler

Rasyotek Akademi’nin farklı uzmanlık alanlarındaki güncel gelişmeleri, kariyer yetkinliklerini pekiştiren eğitimleri ile hem bireysel hem kurumsal anlamda değişim ve dönüşüme öncülük edilebilmekte; kurum kültürü ve şirket bağlılığının sağlanmasında önemli adımlar atılabilmektedir.

Rasyotek

Rasyotek