Cezai Sorumluluktan Kaçının: KVKK Danışmanlığı Almanın Önemi

Cezai Sorumluluktan Kaçının: KVKK Danışmanlığı Almanın Önemi

Cezai Sorumluluktan Kaçının: KVKK Danışmanlığı Almanın Önemi

Kişisel veriler kapsamında, her türlü veri sorumlusunun işlemiş olduğu bilgilerin, diğer üçüncü kişilere aktarılması hususunda çeşitli tedbirler alması gerekir. “KVKK danışmanlığı nedir?” sorusu, temel olarak bu şekilde yanıtlanabilir. Alınması gereken bu önlem ve tedbirler ise idari tedbirler olabileceği gibi teknik alandaki tedbirleri içerebilir.

Kurum ve kuruluşların muhasebe ön planda olmak üzere bir diğer sözleşmeli işler zarfında kişisel verileri paylaşma noktası hususunda yükümlülüğü bulunur. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse örneğin; kuruluşun güvenlik hizmetlerini üçüncü bir şirketten alıyor olması bağlamında personellerinin isim-soyisim, cep telefonu bilgilerini (acil durumlar için) diğer kişilerce veya üçüncü bir kuruluşla paylaşıyor olması zorunlu tutulur. Böyle bir durum karşısında, paylaşılmış olan verinin muhatabı olan bir kişinin ve verilerin güvenliği esasında aktarılmaması adına da gizlilik sözleşmesinin yapılması gerektiği öngörülmüştür.

Veri sorumluları için Kişisel Veriler Kanunu uyum süreçleri zarfında en önemli başlıklar arasında KVKK Farkındalık Eğitimi yer alır. Veri sorumlusundan kaynaklı olarak meydana gelen bir veri ihlali kapsamında şirket içi eğitim kayıtları talep edilir. Bununla birlikte, ‘Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ tarafından yapılan denetimler bünyesinde de şirket içi eğitim kayıtlarının talebi gereklidir.

Veri işleme faaliyetini gerçekleştirmiş olan her bir veri sorumlusunun, bu doğrultuda yasal düzenlemelere uyumlu olacak biçimde kişisel verilerini işlemesi gerekir. Ayrıca bu süreç içerisinde veri sorumlusu yardımcısı statüsünde olan çalışanlarınıza da hukuka uygun bir şekilde veri işleme farkındalığını kazandırmanız gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun içinde yer alan teknik ve idari önlemler başlığı altında zorunlu tutulan maddeler yer alır. Bu doğrultuda başlık konusu içeriğinde yer vermiş olduğu idari tedbirler hizmeti çerçevesinde, çalışanların mutlaka KVKK Farkındalık Eğitimi’ni alması gerektiğine şart koşulmuştur.

Rasyotek Akademi altyapı desteği ile kurum çalışanlarına yönelik düzenlenen KVKK Farkındalık Eğitimi sayesinde firmaların bu süreci kolay bir biçimde dijital anlamda yöneterek yürütebilir.

Rücu ve Sorumluluk Tayini

“KVKK cezası yükümlülüklerinden doğacak yaptırımlar nelerdir?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Gizlilik sözleşmeleri, genel anlamda konusu itibari ile olsun gizliliğin ihlali karşısında olsun bir takım yükümlülüklerin belirlenmesi gerekmektedir. Buna benzer bir şekilde yine veri sorumluluklarının alınabileceği bir cezanın ve getirmiş olduğu yaptırımların düzenlenmesi de gerekir. Bu yaptırım halinde ise meydana gelen zararların rücu edebilme haklarının ve şartlarının yeniden değerlendirilip belirlenmesi gerekir.

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında düzenlenmiş olan yükümlülük ve ihlali durumu karşısında önemli ayrıntılardan biri, veri sorumlusunun maddi ve cezai yaptırımlardan sorumlu olduğudur. Buna benzer bir şekilde kişisel veri sahiplerinin de bazı hakları yer alıyor. Şöyle ki zararların karşılanabilmesi adına veri sahiplerine maddi-manevi tazminat haklar verilmiştir. Bu anlamda kuruluşların böyle bir olay karşısında hapis ve yüksek idari para cezası gibi yaptırımlara maruz kalmaması adına profesyonel anlamda destek alması önerilir. 

Sizler de çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten danışmanlık şirketi bünyesinde cezai sorumluluklar ve itibar kaybı, mevzuat güncellemeleri, uzman personel ihtiyacı, KVKK eğitimi ve denetimi gibi hizmetlerden faydalanmak istiyorsanız https://rasyotek.com.tr/kvkk-denetim/ linkinde yer alan iletişim numaralarından daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Neden Rasyotek KVKK Danışmanlığı?

Rasyotek danışmanlık şirketini tercih ettiğinizde bünyesinde alacağınız hizmetler kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

 • Rasyotek KVKK danışmanlık hizmeti bünyesinde KVKK mevzuatının içeriğinde veri sorumlusu statüsünde kabul edilen tüm departman ve kurumların süreçlerini bulabilmeniz mümkün.
 • Sürecin koordineli bir şekilde ilerleyebilmesi adına en doğru şekilde işlemler yürütülür.
 • KVKK, sizlerin de tahmin edebileceği üzere değişen her yeni mevzuat kapsamında firmalar için yeni sorumlulukları bünyesinde barındırır. Bu tür değişim ve yenilikleri daha yakından takip edebilmeniz adına mutlak suretle konunun uzmanı konumunda olan ekiplerin süreci takip etmesi gerekir.
 • Rasyotek KVKK danışmanlığı şirketi, mevzuat neticesinde doğabilecek yüklü para cezası ve itibar kaybından kaynaklı  veri ihlalleri tehlikesinden sizleri korur.
 • KVKK danışmanlık hizmeti şirketinin bünyesinde alacağınız hizmetler sayesinde tüm idari ve teknik hazırlıklarınız tamamlanır.
 • Tüm iş süreçlerinizin KVKK metnine uygun hâle getirilmesi için çalışmalar yapılır.
 • Kişisel Veriler Kanunu Kapsamı zarfında şirketinizin uyum çalışmalarınızdaki eksiklikleri tespit edilir.
 • Şirketiniz için gerekli olan uygulamaların hayata geçirilebilmesi adına, analiz sonuçlarınız ayrıntılı bir şekilde raporlanır.
 • KVKK eğitimi kapsamında, Rasyotek Akademi platformu alt yapısı sayesinde kayıtlı, online veya fiziki olarak ilerleyen eğitimler verilir. Böylelikle siz işverenlerin eğitim sorumlulukları da yerine getirilmiş olunur.

İdari ve Teknik Tedbirler Kapsamı Neticesinde Sağlanan Hizmetler

İdari tedbir kapsamında sunulan hizmetler şu şekildedir:

 • Kanun kapsamı bağlamında belirlenmesi gereken veri envanteri, politika gibi bazı dokümanların şirketin politikalarına uyumlu bir şekilde düzenlenmek üzere çalışmalar yapılır. 
 • KVKK’nin incelenip değerlendirilerek gerekli olan revizeler yapılır.
 • Kişisel veri işleme envanterleri oluşturulur.
 • Aydınlatma metni ve başvuru formu oluşturulur.
 • Şirketinizin personel sözleşmeleri incelenip değerlendirilerek KVKK uyum danışmanlığı ön plana alınarak düzenlenir.
 • Tedarik sözleşmeniz incelenip değerlendirilerek KVKK’ye uygun bir şekilde düzene sokulur.
 • Gizlilik Sözleşmelerinin incelenip KVKK’ye uygun bir hâle getirilir.
 • Şirket personeline, KVKK kapsamı neticesinde uyulması zorunlu olan günlük işleyiş ve prosedürlerin anlatılması.

Teknik tedbir kapsamında ise hizmet verilen süreçler kısaca şu şekilde özetlenebilir:

 • Web uygulamaları.
 • Network ve domain sistemleri.
 • E-posta sistemleri.
 • İletişim alt yazısı.
 • Veri tabanı sistemleri.
 • Sunucu işletim sistemleri.
admin

admin