Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programı

Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programı

Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programı

Ustalık Telafi Programı

Bu program ile Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teşvik Programı kapsamında lise ve üzeri personelin iş yetkinliğinin artırılması ve iş yerlerine devlet katkısı sağlanması amaçlanmıştır. 

Ustalık Telafi Programı Danışmanlığı için;

https://rasyotek.com.tr/ustalik-telafi-programi/

Program kapsamından yararlanabilme şartları: 

 • Bu programlardan hangi yıl mezun olduklarına ve yaşına bakılmaksızın, istemeleri halinde, tüm üniversite ve lise mezunları yararlanabilecektir.  
 • Program ortalama 27 hafta (altı buçuk ay) olarak uygulanacaktır.  
 • Programın tamamı işletmelerde yapılacaktır.  
 • Programa bir işletme ile sözleşme yapılması sonrasında başlanacaktır.  
 • Eğitim süresince işletmelere programa katılan her bir personel için her ay asgari ücretin yarısı kadar (2126 TL) devlet katkısı ödenecektir.  
 • Eğitim sonunda yapılacak beceri sınavında başarılı olan personele ustalık belgesi düzenlenecektir. (Personelin sınavdaki başarı durumu işletmelere ödenecek devlet katkısını etkilemez.)  
 • Personel ustalık seviyesinde belgelendirileceği için iş kazalarında firma kusur oranı düşecektir. 
 • Programa katılmak için ön şart yoktur. (İstihdam şartı, ortalama personel sayısı vb.) 

Teşvik hesaplama; Program süresi: 6,5 ay Her bir personel için ödenecek aylık teşvik miktarı: 6,5 x 4.253,40 TL = 27.647,1 TL (Her bir personel için program süresince ödenecek teşvik miktarı) 

Ustalık Telafi Programı Detayları

 1. Mesleki eğitim merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan (çırak, kalfa, usta ve usta öğretici) ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdüren okul ve kurumlardır. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alır. 
 1. Mesleki eğitim merkezleri 34 alan ve 184 farklı dalda mesleki eğitim imkânı, ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı, 9. sınıftan itibaren iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta, 9.10. ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az %30’u, 12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az %50 si kadar maaş imkânı, ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı, mezun olduğu alanda %88 istihdam oranı avantajı sağlıyor. 
 1. Ustalık telafi programı yaş şartı aranmaksızın en az ortaöğretim kurumu (herhangi bir lise) mezunlarından 24 alan 97 dalda Bakanlıkça belirlenen Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programını başarı ile bitirenlere ustalık belgesi verilmesini sağlayan planlı süreli bir programdır. 
 1. Ustalık Telafi Programının Genel Özellikleri içerisinde şunlar yer almaktadır: 
 • Çerçeve öğretim programları; öğrenciyi iş alanlarına yönelten modüler yapıda geliştirilmiştir. 
 • Telafi çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmiştir. 
 • Eğitim öğretim faaliyetleri, telafi çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır. 
 • Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. 
 • Bu derslerin ders saati süreleri telafi çerçeve öğretim programındaki derslerde yer alan “Toplam Ders Saati” kısmında gösterilmiştir. 
 • Dersler birbirini takip edecek şekilde uygulanabileceği gibi işletmeler tarafından belirlenen program doğrultusunda da uygulanabilir. 
 1. Uygulama Esasları kapsamında adayların istemeleri halinde yaş şartı aranmaksızın, hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın, tüm lise ve üniversite mezunlarının yararlanabilmesi için hazırlanmıştır. 
 1. Program günde 8 saat, haftada 40 saat ve en fazla 27 hafta olarak uygulanacaktır. 
 1. Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacaktır. 
 1. Öğrencilerin kayıtları; okul /kurumlarla + işletme + aday ile sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme imzalanan okul ve kurum tarafından e-mesem sistemine yapılır ve bu program işletmelerde uygulanmaya başlanır. (Adaylar e-mesem sistemine kaydoldukları andan itibaren 12.sınıf öğrencisi gibi değerlendirilir.) 
 1. Derslerin kazanımları işletmelerde görevli usta öğretici veya eğitici personel tarafından verilecektir. 
 1. Telafi programına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az 1/6’sı (altıda biri) kadar devamsızlık yapmaları hâlinde başarısız sayılırlar. 
 1. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. İşletmeler tarafından referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları doğrultusunda gereken İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınır. 
 1. Eğitim süresince, öğrenciler iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılacak olup, sigorta primleriyle (İş kazası ve Meslek Hastalığı sigortası GSS’yi kapsamaz) ilgili iş ve işlemler sözleşme imzalanan okul ve kurum tarafından yapılacaktır. 
 1. Özel işletmelere; Devlet katkısı ödemesi (3308 sayılı Kanunun geçici 12. maddesinin yürürlüğü devam ettiği sürece net asgari ücretin %50’si) sözleşme imzalanan okul ve kurum tarafından yapılacaktır. 
 1. Bu programa devam eden öğrenciler her ders için iş dosyası hazırlar. İş dosyaları Bakanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda işletmeler tarafından görevlendirilen usta öğreticiler veya eğitici personel tarafından puanla değerlendirilir. 
 1. Öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge hükümlerine göre yapılan ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibariyle açılacak ilk sınav döneminde alınır. 
 1. Herhangi bir sebeple ustalık beceri sınavına katılamayan öğrenciler sonraki dönemlerdeki sınavlara alınırlar. 
Rasyotek

Rasyotek