Outsource Bordro Hizmetlerinden Faydalanmak için 3 Neden 

Outsource Bordro Hizmetlerinden Faydalanmak için 3 Neden 

Outsource Bordro Hizmetlerinden Faydalanmak için 3 Neden 

Bordrolama hizmeti aracılığıyla düzenlenen ücret veya maaş bordrosu adı verilen belgeler, işverenlerin veya diğer adıyla işçi çalıştıran kurumların, çalışanlarına yaptığı maaş, prim, sigorta, vergi ve diğer kesintileri gösterdiği, çalışanın çalıştığı süre boyunca düzenlenen belgelerdir. Daha spesifik bir tanımla çalışana ödenen maaş, yol, yemek ve mesai gibi ödeneklerle çalışanın maaşından kesilen sigorta primi, vergi ve diğer kesintilerin göstermek amacıyla düzenlenen belgelerdir. 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, işverenlerin bu şekilde birçok ayrıntıyı içeren bordro belgesini raporlama zorunluluğu getirmiştir.  

Outsource Bordro Hizmeti şverenlerin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun gereğini yapmak için kurum dışı bir firmadan yardım alarak tüm işi işlemleri devretmesi için verilen hizmetlerdir. Bu hizmeti veren kurumlar, anlaştıkları işletmedeki tüm personellerin ödeme dökümlerini belirli aralıklarla ve düzenli şekilde raporlamayla yükümlüdür. Bordrolama Danışmanlığı yapan firmaların söz konusu hizmeti yaparken herhangi bir noktadan hata yapmaması, eksiğinin bulunmaması ve süreci en profesyonel şekilde yönetmesi beklenir. 

Outsource Bordro Hizmeti Nedir? 

Bordro outsource hizmeti, uzun yıllardır yurt dışına uygulanmasına devam edilen bir sistemdir. İşletmelerin bordro hazırlama ve raporlama süreçlerinde işletme dışında firmalardan yardım alabilmesi içi oluşturulmuş bir sistem olarak göze çarpar. Bu amaçla kurulmuş olan bordrolama şirketleri mevzuat ve yasalar gereğince işlemlerini gerçekleştirerek işletmelerin muhasebe işlemlerini kolaylaştırırlar. 

Bordro Outsource hizmetinin temel amacı, işveren olarak geçen, bünyesinde çalışan arkadaşları olan firma, şahıs şirketleri, dernek ya da kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuat dahilinde çalışanlarına bordro hazırlayabilmesi ve raporlama yapabilmesidir. Ülkemizde de son yıllarda özellikle önem kazanan bordro danışmanlık firmaları bu amaç için kurulmuş konusunda uzman kişilerden yardım alarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Outsource Bordro Hizmetinin Önemi 

Günümüzde işletmeler arasında büyük ve sert rekabetler vardır. Çoğu işletme ellerindeki iş gücünü işletmenin uzman olduğu sektörde değerlendirmek ister. Bu sayede işletmenin verimi artarak sert rekabet ortamlarında bir adım öne geçer.  

Bu amaçla muhasebe gibi bazı teknik konularda dış kaynaklardan yardım almayı daha az maliyetli ve uygun bulurlar. Outsource muhasebe hizmetleri tam da bu noktada işletmelere yardım sunan bir sistem olarak çıkmıştır. Şirketlerin outsource firmaları kullanarak bordrolama hizmeti almasının da farklı sebepleri vardır. Outsource bordro hizmetlerinden faydalanmak için 3 ana sebebi kısaca açıklamak gerekirse;  

1) Maliyet Kontrolü 

Bordro Outsource hizmetinden yararlanarak işletmenin iç kaynaklarını kullandığınız yerleri düzenleyebilirsiniz. İç kaynaklar kullanım amaçlarına uygun kullanıldığı noktada işletme maliyetleri azalacaktır. Bu da verim artışı olarak yansıyacaktır.  

2) Zaman Verimliliği 

Her işletmenin uzman olduğu bir konu vardır. Bordro outsource işletmenin muhasebe ve insan kaynakları departmanlarının işini alacağı için işletme tekstil, inşaat ya da makine üretimi gibi kendi uzmanlığı olan konuya yoğunlaşabilir. Bunun yanında raporlama gibi işleri de yapacağından işletme içinde zaman ve enerji kaybına sebep olacak işlerin yükünden de kurtulacaktır.  

3)Yasal Konulardaki Riskleri Farklı Firma ile Paylaşmak 

Bordrolama, muhasebe ya da iş kanunları konusunda bilgi sahibi olmayan bir işletmede bu konularda yasal hatalar yapılması kaçınılmaz olacaktır. Yasal hataların sorumluluğu çok yüksek olacağı için bu konulardaki riskleri paylaşmak çok önemlidir. Konusunda uzman kişilerin yaptığı bordrolama işlemlerinde yasal olarak risk oluşmayacaktır.  

Outsource Bordro Hizmetinin Avantajları 

Bordro Outsource hizmetini kullanmanın verimlilik dışında da avantajları vardır. Bu avantajlar arasında; 

 • Bordro şirketleri tüm yasal süreci güncel mevzuatlar üzerinden gerçekleştirir. Bu sayede raporlama çalışmalarınızda herhangi bir yasal açık bulunmaz. 
 • İşletme için tüm raporlama ve bordrolama çalışmaları için konusunda uzman bir personel bulundurma zorunluluğu kalmaz. 
 • Bordrolama ve raporlama konusu dış kaynak tarafından yapılacağı için insan kaynakları yönetimine daha fazla vakit ayrılabilir. 
 • Bordrolama çalışmaları düzenli ve titizlikle tamamlanır. 
 • Raporlama ve bordrolama aşamasındaki sorunlar tamamen profesyonel bir ekip tarafından çözülebilir. 
 • İşletme içi giderler azaltılacağı için tasarruf edilebilir. 
 • Devlet tarafından işverene ödenen teşviklerden daha rahat yararlanılabilir. 
 • Outsource Bordro ile işletme içi analizler düzenli şekilde yapılır, bu sayede işletmedeki eksik noktalar ve alt yapılar daha net şekilde görülebilir. İşletme için gerekli olan unsurlar konusunda daha az maliyetlerle nokta atışı çözümler üretilebilir. 
 • Personel özlük işlemleri ve özlük dosyaları titizlikle oluşturulup takip edilir. Herhangi bir yasal süreçte problem çıkmadan kolaylıkla işlemler halledilebilir. 
 • İşletmenin ihtiyaç duyabileceği tüm raporlar hazırlanabilir. 

Tüm bunların yanında outsource bordro hizmeti işletme içinde var olan bir muhasebe programı ile birleştirilerek ulaşılabilirlik arttırılabilir. İşletmenin isteği ile online bordrolama, izin, avans gibi konular bir yazılım kullanılarak görüntülenebilir. 

Bordrolama Hizmeti Kapsamında Olan Konular 

Bordrolama hizmeti veren firmalar bordrolama ve raporlama hizmetiyle birlikte verim artışı, maliyetlerde azalma gibi konularda da işletmeye avantajlar sunar. Bordro programları tek ekranda ve kolayca ulaşılabilir bir özelliktedir. Bu da zaman ve maliyette tasarruf sağlar. Program içeriğinde çalışanlar için dijital özlük dosyası oluşturulur.  

Bordro outsource hizmeti kapsamında olan konular; 

 1. İşçinin Giriş – Çıkış Bildirimlerinin Yapılması: Bu hizmet kapsamında işçinin işe başlangıç ve çıkış tarihlerinin SGK’ya bildirilmesi ve işçinin farklı bir firma veya işletmeden nakil olan personelin SGK’ya bildirilmesi vardır. 
 1.  Bordro Puantaj Bilgilerinin Oluşturulması: Bu hizmetin içeriği, işçinin çalışma süreleri ve eksik süreleri ile ek kesinti ve ek ödeneklerdir. 
 1. Bordro Hesaplamalarını Yapılması: Bu hizmet bordro puantaj kayıtları kontrol edilmesi, işçinin icra kesintilerinin yapılması, takip ve kontrol edilmesi, işçilerin yasal mevzuat gereği yapılan hesaplamalarının kontrol edilmesidir. 
 1. Raporlamalar: Bu hizmet standart ve özel bordrolar ve raporlamaların hazırlanması hizmetidir. 
 1. SGK Teşvik Çalışmaları: SGK’ya ait işveren teşviklerinin kontrol edilmesi ve raporlanması amacıyla kullanılan hizmettir. Bu teşvikler 6111 işveren prim payı, 7103 ilave istihdam teşvikleri ve diğer SGK teşvikleridir. 
 1. Yasal bildirimler: Bu hizmette muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin hazırlanması ve İŞKUR işgücü çizelgelerinin bildirilmesi yapılır.  

Rasyotek outsource bordro danışmanlık hizmetleri ile tüm bordrolama ve raporlama sürecini profesyonel şekilde yönetmek, işyerinizde çalışan tüm personelin bordrolama işlemlerini mevzuatlara uygun şekilde ilerlemesini sağlamak için https://rasyotek.com.tr/bordro-outsource-hizmeti/ sayfasına göz atabilirsiniz. 

admin

admin