sirküler

SGK İşten Çıkış Kodları

SGK İşten Çıkış Kodlarında Değişiklikler

SGK 2021/9 sayılı genelgesi ile “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodunu kaldırdı ve “41-” no.lu koddan sonra

Ramazan Kısıtlamaları

Ramazan Ayı Kısıtlamaları

Kısmi Kapanma Genelgesi 13.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak

40 Mesleğe Daha Belge Zorunluluğu Getirildi

09.04.2021 tarihli 31449 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2021/1 sıra no.lu Tebliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve

Turizm Personeli Aşılama Programı

2020/Mart ayı itibariyle pandeminin ülkemizde de görülmesiyle birlikte ekonomimiz kapanma noktasına geldi ve özellikle Ülkemize döviz girişinde büyük rol oynayan Turizm sektörü ciddi yara almıştı.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinin bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gerek işverenler gerek çalışanlar yönetmelik detaylarını araştırmaya başladı. Covid-19 pandemisiyle birlikte alışılagelmiş çalışma şartlarının günden güne değişmesi kaçınılmazdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı

9 Mart 2021 tarihli 31418 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 3592 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.03.2021’de sonra erecek olan “Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı” 2 ay daha uzatılarak