Yemek Ücretinden Sigorta Primi İşçi Payı ve Vergi Kesilebilir mi?

Yemek Ücretinden Sigorta Primi İşçi Payı ve Vergi Kesilebilir mi?

Yemek Ücretinden Sigorta Primi İşçi Payı ve Vergi Kesilebilir mi?

İlk olarak, yemek ücretinin net bedel olduğuna ilişkin yazılı bir belge varsa, bu durumda işveren sosyal güvenlik ve vergi yükümlülüklerine katlanmak zorundadır. Yani, yemek bedelinden kesintiye gidilemez.

Yemek ücreti bedeline ilişkin açık bir düzenleme olmaması halinde ise temel ücretin brüt veya net olmasına göre farklı değerlendirmeler yapılabilecektir.

  • Temel ücret net belirlenmişse yemek ücretinin de net olduğu kabul edilecek, SGK ve vergi yükümlülüklerine işverenin katlanması gerekecektir.
  • Temel ücret brüt belirlenmişse, yemek bedeli tutarının da brüt olduğu kabul edilecek, SGK işçi payı ve vergi yükümlülüklerine işçinin katlanması gerektiği değerlendirilebilecektirç

Bununla birlikte, temel ücretin brüt belirlendiği durumda dahi, hep aynı tutarda yemek bedeli ödenmesi nedeniyle taraflar arasında yemek bedelinin net olarak kabul edildiği sonucuna ulaşılarak, işyeri uygulaması doğduğu; bu bakımdan da söz konusu bedelin üzerindeki SGK işçi payı ve vergi yükümlülüğüne işverenin katlanması gerektiği sonucuna ulaşılabilecektir.

Bütün bu nedenlerle BENEFITS görüşü, yemek bedelinde kesinti yapılmaması gerektiği yönündedir.

Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits