Author: Rasyotek Benefits

İş Hukuku

Çalışanın Ücretinin Düşürülmesi 

Özet: İş ilişkisinin yönetilmesi birçok değişikliğin de yapılmasını gerektirmektedir. İşveren iş ilişkisini yürütürken bir yandan yönetim hakkına sahiptir, bir yandan da esaslı değişiklik oluşturacak durumlarda

SGK

Yıllık Ücretli İzin 

Yıllık ücretli izin çalışanların dinlenme hakkının kapsamında ilk sıralarda gelen bir haktır. Yıllık izin kullanmak çalışan için bir hak olduğu kadar, aynı zamanda bir zorunluluktur.

SGK

İş Göremezlik Raporları

İş göremezlik, bir çalışanın mevcut işini yapamaması veya devam edememesi durumudur. İş göremezlik raporları ise bu durumların belgelendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. İş göremezlik durumunda çalışan, işyeri

SGK

Zincirleme İş Sözleşmeleri 

Özet: Belirli süreli iş sözleşmeleri çalışanların iş güvencesine ilişkin haklarını sınırlandıran sözleşmeler olduğu için birtakım şartlara bağlanmıştır. Bu şartların başında işçinin yapacağı işin belirli süreli

SGK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Işveren Destek Paketi

Kredi Garanti Fonu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Destek Paketi   03.03.2023 tarihli ve 7438 sayılı Kanun çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı ödeyecek küçük ve

SGK

Hafta Tatili  

Hafta tatili işçinin haftada bir en az yirmi dört saat dinlendirilmesini amaçlayan düzenlemedir.  Dinlenme hakkının çeşitli görünümlerinden birini oluşturmaktadır. Bu nedenle özel bir korumaya kavuşturulmuştur.