2023 Yılı Asgari Ücret Desteği Tutarı

2023 Yılı Asgari Ücret Desteği Tutarı

2023 Yılı Asgari Ücret Desteği Tutarı

13.01.2023 tarih ve 32072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7431 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6661 sayılı asgari ücret desteği tutarı 2023 yılı için günlük 13,33 TL olarak belirlenmiştir.

İlgili düzenleme kapsamında 5510 sayılı Kanuna Geçici 93.madde eklenmiştir.
Düzenlemenin detayları ise şu şekildedir:
4/a’lı sigortalı çalıştıran işverenler için uygulanacak asgari ücret desteği;

  • 2022 yılının aynı ayı için prime esas günlük kazancı SGK’ya 250 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2023 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2023 yılı Ocak-Haziran ayları için günlük 13,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

Asgari ücret desteğine ilişkin prime esas günlük kazanç tutarı,

  • Toplu iş sözleşmesine tabi işyerleri için 500 TL,
  • “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 667 TL olarak dikkate alınacaktır.


Asgari ücret desteği tutarı, önceki yıllarda olduğu gibi işverenin sigorta primlerinden mahsup edilecek ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits