7103 Sayılı Teşvik Hk.

7103 Sayılı Teşvik Hk.

7103 Sayılı Teşvik Hk.

İlk olarak 2018 yılında uygulanmaya başlanan 7103 sayılı İlave İstihdam Teşviki 02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3248 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştı. 

İlgili teşvikin 2023 yılında uygulanmasına devam edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak kurumlarla yapılan şifahi görüşmeler sonrası 7103 teşvikinin uygulama süresinin 31.12.2023 tarihine uzatılması yönünde görüş birliğine varıldığı ancak uzatma yetkisinin kanunen Cumhurbaşkanlığı Kararı’na bağlı olması nedeniyle, ilgili kararın Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceği bildirilmiştir. 

Halihazırda ilgili uzama kararı resmileşmediği için SGK İşveren Sistemi’nde Ocak 2023 döneminde işe alınan sigortalılar açısından 7103 teşviki sorgulaması yapılamamakta, teşviki devam eden tanımlı sigortalıların ise teşvik süreleri Aralık 2022 dönemi itibariyle sona ermiş görünmektedir. Bu sebeple Ocak 2023 dönemi için yapılacak güncel dönem prim teşvikleri çalışmasında 7103 teşviki ile ilgili hesaplamalar yapılamadığından, SGK İşveren Sistemi güncellemeleri tamamlandıktan sonra güncel dönem teşvik raporlamasına dahil edilebilecektir. 

Uzama kararı geldiği takdirde teşvik raporlarınız da revize olacağından, mümkün olduğunda güncel dönem rapor talepleriniz için bir süre daha beklemenizi ve ilgili karar sonrası oluşacak revize teşvik raporlarınızdan sonra Ocak 2023 beyannamelerinizi onaylamanızı tavsiye ederiz.

Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits